BİLİM KURULU

Doç. Dr. Terin Adalı
terina_edited_edited.jpg

 

 

 

Yakın Doğu Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Yakın Doğu Üniversitesi

Mükemmeliyet Merkezi

Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler Araştırma Merkezi (CTEB)

Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan
ISMET_DELILOĞLU_GURHAN_edited.jpg

 

 

Ege Üniversitesi

Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. Osman Eroğul
OSMAN_EROGUL_2.jpg

 

 

 

 

 

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Dilek Keskin
DILEK_KESKIN.png

 

 

 

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri A.B.D.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

Prof. Dr. Ercüment ÖNDER
10061006A-3803ercüvesikalık10.08.2015.jp

 

 

 

 

 

 

 

Kırıkkale Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.

Prof. Dr. Ayşen Tezcaner
AYSEN_TEZCANER.jpg

 

 

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri A.B.D.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

Prof. Dr. Ata Akın
ATA_AKIN_2.jpg

 

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü​

Prof. Dr. Eser Elçin
ESER_ELCIN.jpg

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi

Kök Hücre Enstitüsü

 

Ankara Üniversitesi

Doku ve Hücre Üretim Merkezi

Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
MENEMSE_GUMUSDERELIOGLU.png

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojiler A.B.D.

Prof. Dr. Ali Osman Kılıç
Kafa Beyaz

 

 

 

 

 

 

TÜSEB

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
MEHMET_OZTURK.jpg

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Biyotıp Ve Genom Uygulama Ve Araştırma Merkezi (iBG)

Prof. Dr. Serap Arbak
SERAP_ARBAK_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Histoloji ve Embryoloji A.B.D.

Prof. Dr. Y. Murat Elçin
MURAT ELCIN.jpg

 

 

 

Ankara Üniversitesi

Kimya Bölümü

Biyokimya A.B.D.

 

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş

Prof. Dr. İhsan Gürsel
IHSAN_GURSEL.jpg

 

 

 

 

 

 

Bilkent Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Bahattin Koç
BAHATTIN_KOC.jpg

 

 

 

 

 

 

Sabancı Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Rana Sanyal
RANA_SANYAL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi

Kimya Bölümü

Prof. Dr. Gamze Torun Köse
gtk_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Yeditepe Üniversitesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. Kezban Ulubayram
KEZBAN_ULUBAYRAM_edited.jpg

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D.

Prof. Dr. Sevil Yücel
SEVIL_YUCEL.png

 

 

 

 

 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Biyomühendislik Bölümü

 • Doç. Dr. Terin ADALI

Yakın Doğu Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler Araştırma Merkezi (CTEB)

 • Prof. Dr. Ata AKIN

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Mühendisliği Bölümü​

 • Prof. Dr. Serap ARBAK

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Histoloji ve Embryoloji A.B.D.

 • Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

Ege ​Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü

 • Prof. Dr. Eser ELÇİN

​Ankara Üniversitesi, Kök Hücre Enstitüsü, Doku ve Hücre Üretim Merkezi

 • Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN

​Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya A.B.D.​, Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.

 • Prof. Dr. Osman EROĞUL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler A.B.D.

 • Prof. Dr. İhsan GÜRSEL

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 • Prof. Dr. Dilek KESKİN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

 • Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ

TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

 • Prof. Dr. Bahattin KOÇ

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Ercüment ÖNDER

Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.

 • Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

İzmir Biyotıp Ve Genom Uygulama Ve Araştırma Merkezi (iBG)

 • Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • Prof. Dr. Rana SANYAL

Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü

 • Prof. Dr. Ayşen TEZCANER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

 • Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE

Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

 • Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM

Hacettepe Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D.

 • Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü