BİLİM KURULU

Doç. Dr. Terin Adalı
Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan
Prof. Dr. Osman Eroğul
Prof. Dr. Dilek Keskin
Prof. Dr. Ercüment ÖNDER
Prof. Dr. Ayşen Tezcaner
Prof. Dr. Ata Akın
Prof. Dr. Eser Elçin
Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
Prof. Dr. Ali Osman Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Öztürk
Prof. Dr. Serap Arbak
Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Prof. Dr. İhsan Gürsel
Prof. Dr. Bahattin Koç
Prof. Dr. Rana Sanyal
Prof. Dr. Gamze Torun Köse
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Prof. Dr. Sevil Yücel
 • Doç. Dr. Terin ADALI

Yakın Doğu Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler Araştırma Merkezi (CTEB)

 • Prof. Dr. Ata AKIN

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Mühendisliği Bölümü​

 • Prof. Dr. Serap ARBAK

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Histoloji ve Embryoloji A.B.D.

 • Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

Ege ​Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü

 • Prof. Dr. Eser ELÇİN

​Ankara Üniversitesi, Kök Hücre Enstitüsü, Doku ve Hücre Üretim Merkezi

 • Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN

​Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya A.B.D.​, Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.

 • Prof. Dr. Osman EROĞUL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler A.B.D.

 • Prof. Dr. İhsan GÜRSEL

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 • Prof. Dr. Dilek KESKİN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

 • Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ

TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

 • Prof. Dr. Bahattin KOÇ

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Ercüment ÖNDER

Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.

 • Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

İzmir Biyotıp Ve Genom Uygulama Ve Araştırma Merkezi (iBG)

 • Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • Prof. Dr. Rana SANYAL

Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü

 • Prof. Dr. Ayşen TEZCANER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

 • Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE

Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

 • Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM

Hacettepe Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D.

 • Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü

ACU_LOGO_ARKAPLAN.jpg
 • ACIBADEM_FACEBOOK
 • ACIBADEM_TWITTER
 • ACIBADEM_INSTAGRAM
 • BIOMATEN_LINKEDIN
BDMD_LOGO.jpg
 • BIOMATEN_FACEBOOK
 • BIOMATEN_TWITTER
 • BIOMATEN_INSTAGRAM
 • BIOMATEN_LINKEDIN

DÜZENLEYEN KURUMLAR

© Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği, 2018.