DAVETLİ KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Terin ADALI
Biyolojik Makromoleküllerde Biyouyumluluk Çalışmaları
terina_edited_edited.jpg

 

 

 

Yakın Doğu Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Yakın Doğu Üniversitesi

Mükemmeliyet Merkezi

Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler Araştırma Merkezi (CTEB)

Dr. Öğr. Ü. Nermin DEMİRKOL
Seramik Oksit Katkılı Doğal ve Sentetik Hidroksiapatitlerden Üretilen Biyokompozitlerin Mekanik Özellikler ve Biyoaktivite Yönünden İncelenmesi
11049609_10153522855112902_1787680659618

 

 

 

 

 

 

 

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Bora GARİPCAN
 
Hücre-Substrat Etkileşimlerinin Kontrolü için Yüzey Mühendisliği Stratejileri
borag_edited_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU
Hücre Tabakaları ve Biyomalzeme Olarak Kullanımları
MENEMSE_GUMUSDERELIOGLU.png

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojiler A.B.D.

Prof. Dr. Bahattin KOÇ
Doku ve Organ Mühendisliği İçin
Biyobenzer Biyobasım
BAHATTIN_KOC.jpg

 

 

 

 

 

 

Sabancı Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Rana Sanyal
Polimer-İlaç Konjugatları ile Kanseri Hedefleme
RANA_SANYAL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi

Kimya Bölümü

Ar. Gör. Dr. Tuğba Özdemir
Rekombinant ELP ve İpek Fibroin Kullanarak Üretilmiş Nanofibrillar Liflerin Yapay Damar İskelesi Olarak Potansiyelinin Araştırılması
TUGBA_OZDEMIR_2.jpg
Dr. Öğr. Ü. Hande Argunşah BAYRAM
Klinikte Biyolojik Geri Bildirim Uygulamalari
HANDE_ARGUNSAH_BAYRAM_2.jpg

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Eser ELÇİN
cGMP Mezenkimal Kök Hücre Üretimi:
Klinik Uygulamalar İçin Minimal Kalite Gereklilikleri ve Karşılaşılan Zorluklar 
ESER_ELCIN.jpg

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi

Kök Hücre Enstitüsü

 

Ankara Üniversitesi

Doku ve Hücre Üretim Merkezi

Prof. Dr. Ş. Esra ERDAL
Organoidler ve Biyomedikal Uygulamaları
esre erdal_edited_edited_edited.jpg

 

 

 

İzmir Biotıp ve Genom Merkezi

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji A.B.D.

Prof. Dr. Nesrin HASIRCI
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğinde İlkler ve Sonrası
HASIRCI_N_edited_edited.jpg

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kimya Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK
Memeli Hücrelerinin Değişik Yüzeylerle Etkileşimlerinin Kuvars Kristal Mikroterazi İle İncelenmesi
fatma.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Hücresel Tedavilerin Dünü Bugünü
ercumentovalı_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hematoloji A.B.D​

KEZBAN_ULUBAYRAM_edited.jpg

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D.

Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Doku Mühendisliği Modelleri ve Pre-Klinik Uygulamaları
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
Glokom’da Kontrollü İlaç Salım Sistemleri Uygulamaları
cenk.celebi_resim_edited_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Göz Hastalıkları A.B.D​

Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Deselülerizasyon ve Reselülerizasyon Teknolojileri: Organ, Doku ve Hücre Kültürlerindeki Uygulamalar
MURAT ELCIN.jpg

 

 

 

Ankara Üniversitesi

Kimya Bölümü

Biyokimya A.B.D.

 

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş

Dr. Öğr. Ü. Özgül Gök
Nöro-İnflamasyon Tedavisi İçin Kontrollü ve Sürekli İlaç Salımı Sunan Dendrimerik Nanoparçacıklar
OZGUL_GOK.jpg

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Halime KENAR
Doku İskelelerinde Damar Ağı Geliştirme Yaklaşımları
HK foto 3_edited_edited.jpg

 

 

 

 

 

Kocaeli Üniversitesi

Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi

Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE
Damarlanmayı Arttırıcı Çift Fazlı Doku İskelesi İle Kemik Doku Mühendisliği Uygulaması
gtk_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

Yeditepe Üniversitesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. Ercüment ÖNDER
Maksillofasiyal Cerrahide
3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları
 
10061006A-3803ercüvesikalık10.08.2015_ed

 

 

 

 

 

 

 

Kırıkkale Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.

Dr. Öğr. Ü. Deniz Yücel
Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi
Deniz Yucel resim.jpg

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Histoloji ve Embryoloji A.B.D.

PANEL KONUŞMACILARI

"Biyomalzeme, Biyomedikal ve Sağlık: Eğitim, Üretim ve Translasyon"

Prof. Dr. Ata Akın
Klinik İnovasyon Yöntemi Olarak Biyotasarım
ATA_AKIN_2.jpg

 

 

 

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü​

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Panel Moderatörü
HASIRCI_V.jpg

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

Evren Bükülmez
Sağlık Alanında Değer Zincirleri ile Bağlantılı İş Modelleri, TTGV Perspektifinden Sağlık Sektöründe Pazara Giriş Kriterleri
EVREN_BUKULMEZ_2.jpg

 

 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Fatin Dağçınar
Biyomedikal Alanda Üretim
FATIN_DAGCINAR.jpg

 

 

 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sağlık Teknolojilerinde Fikirden Ürüne Geçişi Kolaylaştırmak: Farklı Yaklaşımlar ve Tecrübelerimiz
CENGIZHAN_OZTURK_2.jpg

 

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK)

Prof. Dr. Uğur Özbek
Genomik  Tıp ve Sağlıkta Translasyon
ugur.ozbek_Resim_edited.jpg

 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Mühendisliği Bölümü​

Sağlık Bilimleri Enst. Md.