DAVETLİ KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Terin ADALI
Biyolojik Makromoleküllerde Biyouyumluluk Çalışmaları
Dr. Öğr. Ü. Nermin DEMİRKOL
Seramik Oksit Katkılı Doğal ve Sentetik Hidroksiapatitlerden Üretilen Biyokompozitlerin Mekanik Özellikler ve Biyoaktivite Yönünden İncelenmesi
Doç. Dr. Bora GARİPCAN
 
Hücre-Substrat Etkileşimlerinin Kontrolü için Yüzey Mühendisliği Stratejileri
Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU
Hücre Tabakaları ve Biyomalzeme Olarak Kullanımları
Prof. Dr. Bahattin KOÇ
Doku ve Organ Mühendisliği İçin
Biyobenzer Biyobasım
Prof. Dr. Rana Sanyal
Polimer-İlaç Konjugatları ile Kanseri Hedefleme
Ar. Gör. Dr. Tuğba Özdemir
Rekombinant ELP ve İpek Fibroin Kullanarak Üretilmiş Nanofibrillar Liflerin Yapay Damar İskelesi Olarak Potansiyelinin Araştırılması
Dr. Öğr. Ü. Hande Argunşah BAYRAM
Klinikte Biyolojik Geri Bildirim Uygulamalari
Prof. Dr. Eser ELÇİN
cGMP Mezenkimal Kök Hücre Üretimi:
Klinik Uygulamalar İçin Minimal Kalite Gereklilikleri ve Karşılaşılan Zorluklar 
Prof. Dr. Ş. Esra ERDAL
Organoidler ve Biyomedikal Uygulamaları
Prof. Dr. Nesrin HASIRCI
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğinde İlkler ve Sonrası
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK
Memeli Hücrelerinin Değişik Yüzeylerle Etkileşimlerinin Kuvars Kristal Mikroterazi İle İncelenmesi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Hücresel Tedavilerin Dünü Bugünü
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Doku Mühendisliği Modelleri ve Pre-Klinik Uygulamaları
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
Glokom’da Kontrollü İlaç Salım Sistemleri Uygulamaları
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Deselülerizasyon ve Reselülerizasyon Teknolojileri: Organ, Doku ve Hücre Kültürlerindeki Uygulamalar
Dr. Öğr. Ü. Özgül Gök
Nöro-İnflamasyon Tedavisi İçin Kontrollü ve Sürekli İlaç Salımı Sunan Dendrimerik Nanoparçacıklar
Doç. Dr. Halime KENAR
Doku İskelelerinde Damar Ağı Geliştirme Yaklaşımları
Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE
Damarlanmayı Arttırıcı Çift Fazlı Doku İskelesi İle Kemik Doku Mühendisliği Uygulaması
Prof. Dr. Ercüment ÖNDER
Maksillofasiyal Cerrahide
3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları
 
Dr. Öğr. Ü. Deniz Yücel
Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi

PANEL KONUŞMACILARI

"Biyomalzeme, Biyomedikal ve Sağlık: Eğitim, Üretim ve Translasyon"

Prof. Dr. Ata Akın
Klinik İnovasyon Yöntemi Olarak Biyotasarım
Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Panel Moderatörü
Evren Bükülmez
Sağlık Alanında Değer Zincirleri ile Bağlantılı İş Modelleri, TTGV Perspektifinden Sağlık Sektöründe Pazara Giriş Kriterleri
Fatin Dağçınar
Biyomedikal Alanda Üretim
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sağlık Teknolojilerinde Fikirden Ürüne Geçişi Kolaylaştırmak: Farklı Yaklaşımlar ve Tecrübelerimiz
Prof. Dr. Uğur Özbek
Genomik  Tıp ve Sağlıkta Translasyon
ACU_LOGO_ARKAPLAN.jpg
  • ACIBADEM_FACEBOOK
  • ACIBADEM_TWITTER
  • ACIBADEM_INSTAGRAM
  • BIOMATEN_LINKEDIN
BDMD_LOGO.jpg
  • BIOMATEN_FACEBOOK
  • BIOMATEN_TWITTER
  • BIOMATEN_INSTAGRAM
  • BIOMATEN_LINKEDIN

DÜZENLEYEN KURUMLAR

© Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği, 2018.